Lietus ūdens savākšanas un novadīšans sistēmas

Līnjveida kanālus un infiltrācijas kasetes izmanto lietus un drenāžas ūdeņu uztveršanai, kontrolētai novadīšanai un atkārtotai to izmantošanai.

Infiltrācijas kasetes

STORMBOX infiltrācijas kasetes ir daļa no RAINEO sistēmas, kas ļauj efektīvi novadīt lietus ūdeni un novērst plūdus ne tikai rūpnieciskos un komercobjektos, bet arī piemājas dārziņā. Turklāt katrs pats var izvēlēties, vai uztverto lietus ūdeni infiltrēt zemē, kontrolēti novadīt centralizētā lietus kanalizācijas sistēmā vai arī uzkrāt atkārtotai izmantošanai.

Galvenās pielietojuma zonas:
stāvlaukumi
ceļi,
pilsētu aglomerācijas
stadioni un sporta laukumi
lidostas
tirdzniecības platības un rūpnieciskie rajoni
lauksaimniecības platības.

Stormbox

Infiltrācijas kasetes

ACO multiline

Līnijveida kanāli

Līnjijveida lietus uztveršanas kanālus izmanto nokrišņu savākšanai no cietiem segumiem. ACO Multiline ir lietus ūdens savākšanas kanāls, kas pēc standarta ir aprīkots ar blīvējumu. Izmantojot Seal in tehnoloģiju ACO cieši noblīvē līnijdrenāžas sistēmas galvenos punktus. Tas nozīmē, ka ACO Multiline jau šodien atbilst rītdienas prasībām attiecībā uz blīvumu un ūdens kvalitāti.

Galvenās pielietojuma zonas:
garāžas;
autostāvvietas;
gājēju celiņi;
stadioni un sporta laukumi;
tirdzniecības platības un rūpnieciskie rajoni.

Kanāli pieejami sekojošām slodzes klasēm:
• A15
• B 125
• C 250
• D 400
• E 600

linijveida kanala sistema

  1. Gala noslēgs | 2. Gružu ķērājs ar izvadu | 3. Kanāls ar kaskādi | 4. Kanāls 0,5 m ar sagatavi T veida pieslēgumam | 5. Kanāls 1 m | 6. Gala noslēgs ar izvadu | 7. Adapters T-veida savienojumam | 8. Kanāls ar pieslēgumu vertikālam izvadam
Līnijveida kanāli