Privātpersonu apkalpošanas nosacījumi

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem no 2021. gada 11. janvāra

PRIVĀTPERSONU pasūtījumu noformēšana:

Порядок оформления заказов для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1.

Privātpersona aizpilda Distances līgumuun nosūta līgumu un apstiprinājuma tekstu «Līguma noteikumiem piekrītu» uz e-pastu infolatvia@onninen.com Distances līgums ir jāaizpilda un jānosūta TIKAI elektroniskā formātā (pirms pasūtījuma veikšanas)

Физическое лицо заполняет дистанционный договор, и отправляет с текстом подтверждения «С условиями договора согласен» на э-почту infolatvia@onninen.com. Дистанционный договор принимается только в электронной форме, перед посещением филиала

Distances līguma forma privātpersonām

2.

Saņemot apstiprinājumu, Privātpersonas dati tiek ievadīti Onninen tirdzniecības sistēmā, un var tikt uzsākts pasūtījuma veikšanas process.

Данные частного лица вводятся в базу данных Onninen, после чего можно оформлять заказ.

3.

Pasūtījumu var veikt sūtot informāciju uz Tirdzniecības biroju, E-pasts: infolatvia@onninen.com vai izmantojot zemāk norādītos distances saziņas līdzekļus Onninen Express veikalos.

Оформить заказы можно отправив информацию в офис продаж по электронной почте: (mailto: infolatvia@onninen.com) или используя следующие средства дистанционной связи в магазинах Onninen Express.

4.

Kad pasūtījums ir rakstiski apstiprināts un maksājums ir saņemts Onninen kontā, Onninen nosūta Privātpersonai uz līgumā norādītiem kontaktiem informāciju par pasūtījuma saņemšanas vietu un laiku. Maksimālais pasūtījuma apstrādes laiks ir 2 darba dienas.

После подтверждения заказа, и получения оплаты заказа, Onninen отправляет на указанный в договоре адрес э-почты информацию времени и месте выдачи заказа. Максимальный срок обработки заказа - 2 рабочих дня.

5.

Pie preču saņemšanas privātpersonai ir jāuzrāda pasūtījuma Nr. un personas apliecinošs dokuments(pase, ID karte).

При получении товара необходимо знать номер заказа и документ, подтверждающий личность (паспорт, ID карта).

Ar Onninen filiāļu darba laiku jūs variet iepazīties šeit.
Время работы филиалов Onninen Вы можете узнать здесь.

Onninen Express Rīgā

Onninen express rīga

ONNINEN EXPRESS Dārzciems

Dārzciema iela 39, Rīga
Tālr. 25672333
e-pasts: darzciema@onninen.com

Onninen express tiraine

ONNINEN EXPRESS Tīraine

Tīraines iela 15, Rīga
Tālr.23444335
e-pasts: tiraine@onninen.com

Onninen Express Reģionos

Onninen express liepaja

ONNINEN EXPRESS Liepāja

Satiksmes iela 2, Liepāja
Tālr.23444334
e-pasts: liepaja@onninen.com

Onninen express valmiera

ONNINEN EXPRESS Valmiera

Mūrmuižas iela 14, Valmiera
Tālr. 23444332
e-pasts: valmiera@onninen.com