Akas

Pieejamība
Zīmols

Ūdens skaitītājs, ko pieslēdz centrālajiem tīkliem, šodien ir nepieciešamība. Ja tādu nav iespējams uzstādīt ēkā, to iekārto ārpus tās speciālā akā. Tās ir paredzētas ērtākai un ātrai pieejai ūdens skaitītāju rādītāju noņemšanai un aizsardzībai pret sasalšanu vai apūdeņošanu.

Ūdens patēriņa skaitītāja akas ir iespēja izvietot gan zemes zaļajā zonā, gan braucamajā daļā. Aku izgatavo no izturīga dubulta korpusa polietilēna. Tā ir izturīga, notur siltumu, apkalpošana ir ērta. Zaļajā zonā aku pārklāj ar plastmasas lūku, uz braucamās daļas – ar ķeta lūku.

Tādu aku priekšrocības ir zemas izbūves izmaksas, minimāli transportēšanas izdevumi, ērta ūdens patēriņa mērītāja apkalpošana un skaitītāju aizsardzība pie zemām temperatūrām.

Sortimentā ir pieejami:
• D500 braucamai daļai ar augstumu H1200mm
• D500 zaļajai zonai ar augstumu H1200mm
• D600 zaļajai zonai ar augstumu H1200mm

Pašteces kanalizācijas skatakas jeb kontrolakas izmanto kanalizācijas cauruļvadu pārbaudei un apkopei. Atbilstoši Latvijas būvnormatīviem pašteces kanalizācijas skatakas uzstāda vietās, kur mainās cauruļvadu virziens, slīpums vai diametrs, pievienojumu vietās un noteiktā attālumā taisnos sistēmas posmos atkarībā no cauruļvadu diametra. Akas jāizvieto tā, lai plūsma no pienākošajām caurulēm strauji nemainītu virzienu.

Ir svarīgi pieminēt, ka veidojot kanalizācijas sistēmu gan caurulēm, gan veidgabaliem ieteicams būt no viena ražotāja produktiem, tad rezultātā varēsiet sasniegt vienotu hermētiski noslēgtu sistēmu bez grūtībām. Protams, kanalizācijas sistēmas veiktspēja atkarīga ne tikai no materiālu kvalitātes, bet arī no uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes. Tāpēc labāk griezties pie speciālistiem uz konsultāciju.