Ārējais ūdens un kanalizācija

Ārēja kanalizācija ir risinājums jebkura veida šķidruma novadīšanai visās mājsaimniecībās.
Ārējo kanalizāciju izmanto šādiem nolūkiem:
• notekūdeņu un kanalizācijas novadīšanai;
• lietus ūdens un citu virszemes ūdeņu novadīšanai.
Materiāls, no kā sastāv kanalizācijas caurules un veidgabali ir Polivinilhlorīds (PVC) vai Polipropilēns (PP) vai Polietilēns (PE) - ļoti ciets materiāls, kurš var izturēt dažādas slodzes.
Slodzes klases SN2, SN4, SN8 un SN16:
SN2 – caurules izmanto zaļajās zonās, kur nav paredzēta autotransporta slodze;
SN4 - caurules izmanto gājēju un riteņbraucēju ceļiem, kur nav paredzēta autotransporta slodze;
SN8 – caurules izmanto vietās ar transporta slodzi;
SN16 – caurules piemērotas infrastruktūrai ar paaugstinātu slodzi, zem tramvaju līnijām, lidostās, zem dzelzceļa un t.t.
Ja zemākas izturības caurules ieliks vietās ar augstu slodzi, tās kalpos daudz īsāku laiku un visticamāk neizturēs slodzi.
Ja skatāmies no izmēru jeb cauruļu un veidgabalu diametriem, tad šeit ir liels klāsts, visbiežāk no D110 līdz D200. Runājot par cauruļu garumiem, tad šeit arī ir liels piedāvājums sākot ar L=1m uz līdz L=6m.
Ja ir plānota kanalizācijas uzstādīšana, tad ir jāpievērš uzmanību arī laika apstākļiem. Saskaņā ar standarta EN1401 prasībām temperatūrā zem mīnus 10°C var transportēt un uzstādīt tikai caurules ar marķējumu «Ledus kristāla simbols». Ja uz caurules tas nav norādīts, produkts lietojams apstākļos līdz 0°C grādiem.

Onninen ir plašs produktu klāsts visu šo sistēmu izveidošanas, ierīkošanas un ekspluatācijas veikšanai: dažāda veida un diametru cauruļvadi, sūkņi, sūkņu stacijas, pašteces sistēmu elementi, armatūra un skatakas.