Drenāžas sistēmas

Pieejamība
Zīmols

Drenāžas cauruļvadu pielietojuma zonas var iedalīt divās lielās grupās.

Lauksaimniecības zeme (aramzeme, pļavas, dārzi), pilsētu zaļā zona, sporta laukumi, privātmāju teritorija u. tml.
Minētajās pielietojuma zonās raksturīga zemes virsma ar augstu ūdenscaurlaidību. Tādēļ lielāko novadāmā ūdens daudzumu varētu veidot nokrišņi. Transporta slodze minētajās teritorijās visbiežāk ir zema vai arī tās nav vispār.

Automaģistrāles, ielas, stāvlaukumi, lidlauki, izgāztuves un citas līdzīgas urbānās zonas.
Šāda veida teritorijās dominē augsta transporta slodze un zemes virsma visbiežāk ir pārklāta ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

Ģeotekstils ir speciāls tekstilizstrādājums, kas paredzēts dažādu grunts slāņu atdalīšanai, to aizsargāšanai, filtrācijai, drenāžai, augsnes stabilizēšanai un nostiprināšanai. Tā izmantošana būtiski paildzina objektu ekspluatācijas laiku un kvalitāti, kā arī samazina būvniecības izmaksas. Tos izgatavo no polipropilēna vai poliestera šķiedrām.

Ģeotekstilmateriāli tiek piedāvāti dažādos toņos. Standarta krāsu variācijas ietver baltu, pelēku un daudzkrāsu, dažādas krāsu modifikācijas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Ģeotekstilu uzdevums gruntīs ir:
• grunts slāņu nodalīšana,
• pamatnes nostiprināšana,
• grunts filtrācijas, drenāžas nodrošināšana,
• grunts erozijas novēršana.

Ģeotekstilu lieto cauruļvadu ietīšanai drenāžu sistēmu izbūvē. Ietinot drenāžas caurules neaustajā ģeotekstilā, tas pasargā drenāžai paredzēto perforācijas caurumu aizķepšanu un aizsērēšanu. Ar ģeotekstila palīdzību tiek novērsta grunts kārtu sajaukšanās drenāžas un notekūdeņu cauruļvadu sistēmas izbūves procesā, kā arī panākts lielāks grunts noblīvējums ap cauruli.
Ceļu un laukumu būvē, bruģēšanas darbos - ceļu klajumu struktūrās neaustais ģeotekstils atdala rupjas frakcijas slāni no pamatnes un nepieļauj to sajaukšanos spiediena un vibrācijas iedarbības rezultātā. Tas palielina konstrukcijas nestspēju un ekspluatācijas laiku. Tāpat ģeotekstils var tikt izmantots ceļa pamatnes drenāžas funkciju nodrošināšanai, kā arī aizsargā ceļu drenāžas sistēmas no smalku frakciju daļiņu iekļūšanas tajās. Atkarībā no ģeotekstila fiziskajām īpašībām, to var izmantot gan lielu autoceļu būvniecībā, gan arī pavisam nelielu dārza celiņu veidošanā un bruģēšanā.