„Speak Up”

Konfidenciāls ziņošanas kanāls

„SpeakUp” - Tas ir kanāls, kas paredzēts ziņošanai par iespējamiem kriminālpārkāpumiem vai citiem pārkāpumiem, ja kāda iemesla dēļ šo informāciju nevar tieši nodot Kesko atbildīgajām personām. Šis pakalpojums nav paredzēts klientu atsauksmēm, un klientu atsauksmes netiks apstrādātas. Klienta atsauksmi var sniegt, izmantojot šajā tīmekļa vietnē pieejamo saiti klientu atsauksmēm. Ir aizliegts nepatiesi ziņot par kriminālpārkāpumiem vai citiem pārkāpumiem, tādai rīcībai var būt juridiskas sekas.

Kanālā „SpeakUp” iesniegtie ziņojumi tiks nodoti Kesko grupas galvenajam juriskonsultam, galvenajam iekšējam auditoram, viceprezidentam risku pārvaldības jautājumos un korporatīvo lietu konsultantam.

Pakalpojumu „SpeakUp” uztur neatkarīgs holandiešu uzņēmums „People InTouch”. „People InTouch” apstrādās visus ar šī pakalpojuma starpniecību nosūtītos ziņojumus. Šis 2004. dibinātais uzņēmums atrodas Amsterdamā. Bez Kesko patentēto ziņošanas sistēmu “SpeakUp®” izmanto daudzos plaši pazīstamos uzņēmumos.