Mūsu kvalitātes domāšana

Mūsu mērķis ir izpildīt misiju “Klients un kvalitāte – mūsu augstākais mērķis” un stratēģiskos mērķus – piedāvājot klientam labākās kvalitātes B2B biznesa pieredzi un nemitīgi uzlabojot mūsu stratēģijas, darbības un darba efektivitāti. Mēs to darām, lai nodrošinātu nevainojamu uzņēmējdarbību, lai mēs vienmēr atbilstu tirgus vajadzībām un nodrošinātu savus klientus un piegādātājus ar iespējami labākiem pakalpojumiem.

Mūsu kvalitātes domāšana aptver šādus B2B biznesa aspektus:

• Mērķu noteikšanas vadība un uzraudzība
• Darbību plānošana un attīstība
• Izvēlēto darbības plānu prioritāšu noteikšana un realizēšana
• Nepieciešamo izmaiņu organizēšana un ieviešana
• Uzlabojumu novērtēšana un pārskatīšana.
Mēs izpildām visas vietējā likumdošanā noteiktās prasības.

Mēs apzināmies, ka mūsu kopējai atbildībai nepieciešama nepārtraukta attīstība. Onninen veiksmi nosaka darbinieku un klientu apmierinātības rādītāji, kvalitātes sertifikācija, kā arī jebkura cita atgriezeniskā saite ar mūsu klientu, un sabiedrības apmierinātība.

Kvalitātes vadības sistēma balstīta uz ISO 9001 standartu un ieviesta visās Onninen valstīs.

Rūpes par apkārtējo vidi

Viena no mūsu korporatīvajām prioritātēm ir Vides pārvaldība un mēs esam to iekļāvuši mūsu darbības sistēmā. Mēs apmācām un motivējam visus uzņēmuma darbiniekus, lai varētu viņu darbību ievirzīt videi draudzīgā gultnē.

Priekšrocības klientiem

• Mēs atbalstām un iesakām klientiem izvēlēties videi draudzīgus risinājumus.

Ar vidi saistītie jautājumi Onninen grupā

• Vides pārvaldība ir viena no mūsu korporatīvajām prioritātēm.
• Mēs esam iekļāvuši vides pārvaldību mūsu operatīvajā vadības sistēmā.
• Mēs apmācām un motivējam visus uzņēmuma darbiniekus, lai viņu darbība būtu videi draudzīga.
• Mēs cenšamies samazināt un novērst izmešus un atkritumus, kas rodas mūsu darbības rezultātā.
• Izvēloties un vērtējot piegādātājus, mēs ņemam vērā vides aspektus.

Vides likumi un noteikumi

• Mēs izpildām vietējās likumdošanas prasības un noteikumus vides jautājumos.

Sistēmas, kas kontrolē Onninen darbību, ir sertificētas šādi:
• kvalitātes sistēma ISO 9001: 2015
• vides pārvaldības sistēma ISO 14001: 2015