Darba iespējas Onninen

Mūsu mērķis ir padarīt Onninen par pievilcīgu darba vietu, kur visa personāla prasmes tiek izmantotas, lai stiprinātu mūsu konkurētspēju.

Onninen darbība balstās uz trīs galveniem darbības procesiem – tirdzniecību, iepirkšanu un loģistiku. Šiem procesiem atbalstu sniedz finanšu, informācijas tehnoloģiju, personālvadības un komunikāciju procesi. Katrā no šiem procesiem darbiniekiem nepieciešamas īpašas kompetences un prasmes.
Darbinieki ar īstajām kompetencēm, pareizajā laikā un vietā nodrošina Onninen konkurētspēju. Darbinieku spēju un prasmju attīstībai ir svarīga vieta Onninen biznesa stratēģijā.

Onninen visiem darbiniekiem piedāvā iespēju sevi nepārtraukti pilnveidot un uzturēt savas esošās prasmes.

Kā starptautisks uzņēmums, Onninen papildus profesionālajām prasmēm, augstu vērtē arī valodu zināšanas, projektu vadīšanas prasmes un saskarsmes spējas.