Drenāža meliorācijai

Meliorācijas sistēmas tiek izmantotas gan lauksaimniecībā, gan būvniecībā, ja nepieciešams regulēt ūdens daudzumu gruntī, samazinot gruntsūdeņu līmeni, un/vai novadīt pārmērīgu lietus ūdens daudzumu.

Drenāžas cauruļvadu pielietojuma zonas var iedalīt divās lielās grupās.

  1. Lauksaimniecības zeme (aramzeme, pļavas, dārzi), pilsētu zaļā zona, sporta laukumi, privātmāju teritorija u. tml.

Minētajās pielietojuma zonās raksturīga zemes virsma ar augstu ūdenscaurlaidību. Tādēļ lielāko novadāmā ūdens daudzumu varētu veidot nokrišņi. Transporta slodze minētajās teritorijās visbiežāk ir zema vai arī tās nav vispār.

  1. Automaģistrāles, ielas, stāvlaukumi, lidlauki, izgāztuves un citas līdzīgas urbānās zonas.

Šāda veida teritorijās dominē augsta transporta slodze un zemes virsma visbiežāk ir pārklāta ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

Pipelife Drenāžas caurules Onninen

PIPELIFE produkti

Pipelife piedāvā dažādu veidu plastmasas caurules drenāžai – bez filtra, ar filtru PVC viensienas un PP dubultsienu ar dažādu slodzes noturību. Drenāžas caurules izvēli ietekmē gan izbūves zona, gan ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi, kā arī izbūves veids.

Meliorācijas sistēmās var iekļaut arī neperforētas drenāžas caurules, lai uztvertos notekūdeņus no perforētām caurulēm un gūlijām novadītu līdz akām, kolektoriem un tālāk līdz izplūdes vietai. Šim nolūkam var izmantot caurules, kas paredzētas saimnieciskās vai lietus kanalizācijas sistēmām. Plašāku informāciju par tām skatieties atbilstošo produktu grupu materiālos!

Profilētās polivinilhlorīda (PVC) drenāžas caurules un veidgabali paredzēti uzstādīšanai tikai zaļajā zonā, bez transporta slodzes. Tās tiek ražotas ar vai bez filtrējošā materiāla aptinuma. Filtrējošā materiāla aptinums nodrošina augstu drenēšanas efektivitāti ilgākā laika periodā. Pēc vajadzības, Pipelife var piegādāt drenāžas caurules ar kokosšķiedras, ģeotekstila vai polipropilēna šķiedras aptinumu.

Pipelife Pvc Drenāžas Caurules Onninen

Pragma drenāžas caurules ir izgatavotas no PP-B materiāla un ir paredzētas lietus ūdens savākšanai un novadīšanai vietās, kur ir liela transporta slodze. Drenāžas cauruļu slodzes noturība ir 8 kN/m2 (SN8). Cauruļvadu diametri ir diapazonā DN/OD no 160 mm līdz 400 mm un DN/ID no 200mm līdz 1000 mm. Pipelife var piegādāt caurules ar 120 °, 220 ° vai 360 ° perforāciju.

Pipelife Pp Drenāžas Caurules Onninen

KĀ PAREIZI izvēlēties drenāžas sistēmu?

Caurules paredzētas uzstādīšanai zem zemes 0,4-6 m dziļumā, zonās bez transporta slodzes.
Caurules ieteicams izmantot saistīgā vai dažādi saistīgā gruntī, tās apberot ar granti vai zāģskaidām.

Pipelife Pvc drenāžas caurule Bez filtra Onninen

PP šķiedras materiāls izceļas ar savu ilgmūžību un noturību pret agresīvu vidi.
Caurules ar PP filtru ieteicams uzstādīt mālainā vai kūdrainā gruntī 0,4-6 m dziļumā, zonās bez transporta slodzes.
Pipelife Pvc drenāžas caurule ar PP šķiedras filtru Onninen

Caurules ar ģeotekstila filtru ir piemērotākās gruntī ar augstu graudainības pakāpi, piemēram, smalka smilts.
Ieteicamais uzstādīšanas dziļums ir 0,4-6 m zonās bez transporta slodzes.
Pēc pieprasījuma iespējams pasūtīt arī cita veida ģeotekstila aptinumu.
Pipelife PVC Drenāžas caurule Ar ģeotekstila filtru Onninen

Caurules ar kokosšķiedras filtru piemērotas izmantošanai mālainā vai kūdrainā gruntī.
Ieteicamais uzstādīšanas dziļums ir 0,4-6 m zonās bez transporta slodzes.
Papildus apberot cauruli ar granti vai zāģskaidām, var palielināt sistēmas darbības efektivitāti un ilgmūžību.
Kokosšķiedra kā dabīgs filtrējošais materiāls nav ieteicams izmantošanai agresīvā vidē.
Pipelife PVC Drenāžas caurule Ar kokosšķiedras filtru Onninen

Pateicoties paaugstinātai slodzes noturībai, PP dubultsienu caurules var izmantot ne tikai zaļajā zonā, bet arī vietās ar augstu transporta slodzi.
Ieteicamais uzstādīšanas dziļums ir 0,4-6 m.
PP materiālam ir augsta ķīmiskā noturība, tādēļ šīs caurules ir piemērotas uzstādīšanai agresīvā vidē.
Atkarībā no grunts tipa caurulēm ieteicams izmantot atbilstošu filtrējošo materiālu – ģeotekstilu, grants vai zāģskaidu apbērumu.
Dotās caurules paredzētas gruntīm ar zemu filtrācijas koeficientu un zemu gruntsūdens līmeni.
Pipelife PP Drenāžas caurules Onninen

ĢEOTEKSTILS

ONNINEN sortimentā ir pieejams ģeotekstils ruļļos – 50m2, 100m2 un 200m2.

ĢEOTEKSTILS ir speciāls tekstilizstrādājums, kas paredzēts dažādu grunts slāņu atdalīšanai, to aizsargāšanai, filtrācijai, drenāžai, augsnes stabilizēšanai un nostiprināšanai. Tā izmantošana būtiski paildzina objektu ekspluatācijas laiku un kvalitāti, kā arī samazina būvniecības izmaksas. Tos izgatavo no polipropilēna vai poliestera šķiedrām.

Ģeotekstilmateriāli tiek piedāvāti dažādos toņos. Standarta krāsu variācijas ietver baltu, pelēku un daudzkrāsu, dažādas krāsu modifikācijas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Ģeotekstilu uzdevums gruntīs ir:
• grunts slāņu nodalīšana,
• pamatnes nostiprināšana,
• grunts filtrācijas, drenāžas nodrošināšana,
• grunts erozijas novēršana.

Ģeotekstils Onninen

Ģeotekstilu pielietojums.

Cauruļvadu ietīšanai, drenāžu sistēmu izbūvē - ietinot drenāžas caurules neaustajā ģeotekstilā, tas pasargā drenāžai paredzēto perforācijas caurumu aizķepšanu un aizsērēšanu. Ar ģeotekstila palīdzību tiek novērsta grunts kārtu sajaukšanās drenāžas un notekūdeņu cauruļvadu sistēmas izbūves procesā, kā arī panākts lielāks grunts noblīvējums ap cauruli.
Ceļu un laukumu būvē, bruģēšanas darbos - ceļu klajumu struktūrās neaustais ģeotekstils atdala rupjas frakcijas slāni no pamatnes un nepieļauj to sajaukšanos spiediena un vibrācijas iedarbības rezultātā. Tas palielina konstrukcijas nestspēju un ekspluatācijas laiku. Tāpat ģeotekstils var tikt izmantots ceļa pamatnes drenāžas funkciju nodrošināšanai, kā arī aizsargā ceļu drenāžas sistēmas no smalku frakciju daļiņu iekļūšanas tajās. Atkarībā no ģeotekstila fiziskajām īpašībām, to var izmantot gan lielu autoceļu būvniecībā, gan arī pavisam nelielu dārza celiņu veidošanā un bruģēšanā.

Ģeotekstils Veltais Onninen

Ģeotekstila ieklāšana.

• Savienojumiem ir jābūt tādiem, lai ģeotekstils netiktu bojāts ieklāšanas laikā un tā tehniskie rādītāji nemainītos.
• Ģeotekstila griešana jāveic - vai nu kārtas garumā vai pēc nepieciešamības - veidojot atveres un nodrošinot brīvu pieeju palīg iekārtām. Šādus griezumus var veikt ar asu nazi vai šķērēm.
• Ieklāšanas laikā ir jānodrošina kārtu nepārtrauktība, pārlaiduma virziens jāizvēlas ņemot vērā - uzbēruma materiālu piegādes virziens, nogāzes (lietus ūdeņu izskalojumi), vējš.
• Būvlaukumā ir nepieciešams pārliecināties par to, ka ieklāšanas specifika, kas ieteikta līguma dokumentos, tiek pareizi pielietota, saskaņā ar ieklāšanas plānu.