Elektrometināmie un kompresijas veidgabali

Daudzveidīgs elektrometināmo veidgabalu sortiments, ātrai un vienkāršai kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas plastmasas spiedvadu sistēmas izveidei.

Onninen piedāvā plašu polietilēna (PE) cauruļu klāstu ūdens un spiedkanalizācijai. Sortimentā ietilpst veidgabali ar spiediena klasi PN16 ūdens apgādei. Savienojuma vietas ir kritiskie punkti jebkurā cauruļvadu sistēmā. Augstas kvalitātes savienojumu nodrošināšanā būtiska loma ir kvalificētam personālam un atbilstošiem instrumentiem un iekārtām.

Onninen piedāvā piemērotu iekārtu un instrumentu iegādi vai nomu.

PE caurules ar ārējo diametru no DN20 līdz DN630 iespējams savienot, izmantojot elektrometināmos veidgabalus. Jāatceras, ka elektrometināšanu drīkst veikt, ja gaisa temperatūra ir -10 °C līdz +45 °C.

! Metināšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls.

  1. Caurule jānotīra un, ja nepieciešams, jānogarina ar šim nolūkam paredzētu caurules griezēju.
  2. Jānomēra un ar marķieri jāatzīmē uz caurules attālumu (veidgabals + 1 cm), līdz kuram jānoskrāpē caurule.
  3. Izmantojot speciālu skrāpi (nazis vai smilšpapīrs nav piemēroti rīki), jānoņem PE caurules oksidēto slāni 0.2 – 0.35 mm biezumā, atkarībā no caurules diametra
  4. Noskrāpēto caurules daļu jānotīra ar līdzekli PE cauruļu tīrīšanai (acetons, benzīns vai šķīdinātājs nav piemēroti šim nolūkam). Tīrīšanas līdzeklim jāļauj nožūt. Ar rokām neaiztieciet notīrīto virsmu.
  5. Jānomēra veidgabala uzmavas dziļums un ar marķieri attiecīgais attālums jāatzīmē uz caurules.
  6. Īsi pirms metināšanas procesa jāizņem veidgabals no iepakojuma un, nepieskaroties metināšanas zonai, jāuzmauc caurulei līdz iepriekš iezīmētajam marķējumam. Ja izmantojamais veidgabals nav iepakots, metināšanas virsma jānotīra ar līdzekli PE cauruļu tīrīšanai.
  7. Savienojuma vieta jānostiprina, piemēram, izmantojot skavas
  8. Elektrometināšanas iekārta jāpieslēdz veidgabalam un jāveic metināšana atbilstoši iekārtas lietošanas pamācībai.
  9. Pēc metināšanas procesa pārbaudiet veidgabala metināšanas indikātorus un paziņojumu uz iekārtas displeja.
  10. Jānogaida atbilstošu dzesēšanas laiku. Tad jāatvieno metināšanas iekārta un jānoņem skavas.
Elektrometināmie veidgabali
Kur pirkt?