Naftas produktu un tauku atdalītāji

Naftas produktu atdalītāji ir paredzēti, lai veiktu ūdens attīrīšanu atdalot naftas produktus no notekūdeņiem.

Naftas produktu atdalītāji

Atdalītāji tiek ražoti ar vai bez integrētu nogulšņu tvertnes, kas paredzēta cieto vielu (piemēram: smiltis) atdalīšanai no notekūdeņiem.

ACO ir viens no retajiem ražotājiem, kas piedāvā naftas atdalītājus gan no polietilēna, gan betona, gan stiklšķiedras, kas ir būtiski izvērtējot iebūves īpatnības un ierobežojumus. Iekārtas var tikt pielāgotas individuāli projekta vajadzībām. Veidojot attīrīšanas sistēmas, ACO iekārtas spēj nodrošināt līdz pat naftas produktu koncentrācijai notekūdeņos 0,05 mg/l.

Naftas atdalītājs nodrošina attīrīšanu atbilstoši LVS EN858 normas prasībām.

Naftas produktu atdalītāju izmanto ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai :

 • degvielas uzpildes vietās
 • stavlaukumos un stāvvietu zonās
 • degvielas uzpildes stacijās
 • lidostās
 • ostās
 • ražošanas uzņēmumos

Naftas produktu atdalītāja sastāvs

naftas produktu atdalitaja sastavs ar cipariem

Tauku atdalītāji

Tauku atdalītājus izmanto gadījumos, kad notekūdeņi satur lielu daudzumu tauku. Uzņēmumiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar pārtikas pārstrādi un tā rezultātā veidojas notekūdeņi, ir jānodrošina, lai cietās un šķidrās vielas, kas izdala toksiskas un nepatīkamas smakas, neiekļūtu kanalizācijā un nepārblīvētu un nesabojātu kanalizācijas sistēmas. Atdalītāju jauda ir no 1 līdz 25 l/s.

Tauku atdalītāju izmanto ar piesārņota kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai:

 • restorānos
 • skolu ēdnīcās
 • maiznīcās
 • sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
 • ražošanas uzņēmumos

Tauku atdalītāji Lipumax C ar integrētu nogulšņu tvertni atbilst LVS EN1825 standartam.

Lipumax C-FST tauku atdalītājs