Tvertnes un septiķi

Dažāda pielietojuma polietilēna materiāla (HDPE) septiķi un tvertnes

Septiķi

Strong septiķa komplektu veido trīskameru septiķis, sadales aka un infiltrācijas zonas; to pareiza montāža un apkope nodrošina netraucētu darbu ilgus gadus. Septiķis atbilst Eiropas Savienības Mazo notekūdeņu apstrādes sistēmu standartam EN 12566-1 un tam ir CE marķējums.

Komplektā ietilpst:

  • trīskameru septiķis, kurā notekūdeņi tiek atbrīvoti no suspendētajām vielām un taukiem;
  • sadales aka, ar kā palīdzību notekūdeņi tiek novadīti sadales cauruļvados, kurus veido infiltrācijas tuneļi;
  • perforēti infiltrācijas tuneļi, caur kuriem iepriekš attīrītie notekūdeņi tiek novadīti zemē;
  • ventilācijas stāvvadi, kas atrodas sadales cauruļvadu beigās;
  • filtrēšanas audums, kas palīdz novērst dažādu frakciju augsnes daļiņu sajaukšanos.

Septiķu izmēri

Tvertnes

Tvertnes ir paredzētas notekūdeņu, lietus ūdeņu, ugunsdzēsībai paredzētā ūdens un sadzīves ūdens uzkrāšanai. Tā kā tvertnes ir izgatavotas no PE (polietilēna) materiāla, tās ir piemērotas arī vairāku ķimikāliju uzglabāšanai.

Tvertnes ir izgatavotas no izturīga PE korpusa ar dubultām sienām, pareiza uzstādīšana nodrošinās nevainojamu kalpošanu ilgu gadu garumā.

tvertņu sortiments

tvertņu izmēri