Ūdens patēriņa skaitītāja aka

Ūdens patēriņa skaitītāja akas MEKA 500 tiek izmantotas individuālo patērētāju pieslēgšanai centrālajiem tīkliem.

MEKA 500 akas iespējams izvietot zaļajā zonā vai braucamajā daļā. Akas konfigurācija ļauj tajā izvietot DN15 vai DN20 ūdens patēriņa skaitītājus. Aka ražota no izturīga augsta blīvuma polietilēna (PE100) dubultsienu korpusa. Akas siltumizolācijas spējas nodrošina slēgto (aizvērto) poru putupoliuretāna siltumizolācija ar 47 kg/m3. Materiāla siltumvadības koeficients ir 0,021 W/m2k.

Akas priekšrocības:

  • Zemas izbūves izmaksas
  • Minimāli transportēšanas izmdevumi
  • Ērta ūdens patēriņa mērītāja apkalpošana
  • Akas siltinājums 60mm biezumā ir visas akas garumā

Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 147. Punkts paredz: Ja komercuzskaites mēraparātu nav iespējams izvietot ēkā, to var izvietot ārpus ēkas speciālā akā.

Aka zalaja zona MEKA500

braucamaja zona MEKA500