Evopipes Evodrain drenāžas caurules

EVOPIPES piedāvājuma klāstā ir plašs sortiments, kas izstrādāts atbilstoši DIN4262-1 standartam, kā arī atsevišķu valstu specifiskām prasībām. EVOPIPES drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas ir pazīstamas kā labākais risinājums drenāžas sistēmu būvniecībā. EVOPIPES drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas nodrošina būtiski labākus ūdens caurplūdes rādītājus kā citu ražotāju tirgū pieejamie risinājumi, pateicoties būtiski lielākam ūdens uztveršanas laukumam (50cm²/m – 150cm²/m) un gludam iekšējam slānim, kas nodrošina labāku hidrauliskos parametrus un zemākas ekspluatācijas izmaksas un sistēmas kalpošanas ilgmūžību.

Nosusināšanas drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas ir nepieciešamas klimatiskajās zonās, kur vidējais nokrišņu daudzums ir lielāks par iztvaikošanu, tādēļ drenāžai ir svarīga loma ūdens apsaimniekošanas sistēmā.

Gruntsūdeņu meliorācija un to ietekme uz būvobjektiem ir izaicinājums projektētājiem un būvuzņēmējiem visā pasaulē. Virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus ir nepieciešams novadīt, lai paildzinātu ekspluatācijas laiku un saglabātu kvalitāti autoceļiem, ielām un stāvlaukumiem, sliežu ceļiem, ēku pamatiem, kā arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju mitruma regulācijai.

EVOPIPES piedāvājuma klāstā ir plašs sortiments, kas izstrādāts atbilstoši DIN4262-1 standartam, kā arī atsevišķu valstu specifiskām prasībām. EVOPIPES drenāžas cauruļvadu tīklu sistēmas ir pazīstamas kā labākais risinājums drenāžas sistēmu būvniecībā. EVOPIPES drenāžas cauruļu risinājumus ruļļos un stangās var viegli izbūvēt, sasniedzot augstu produktivitāti un uzticamus rezultātus. EVOPIPES ir izstrādājis drošu un efektīvu drenāžas sistēmu, kas sastāv no caurulēm EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa, EVODRAIN HARD R2 tipa un EVODRAIN HARD RF R2 tipa caurules ar pastiprinātu mehāniskās slodzes izturību, kā arī RIGID MULTI UVIO R3 tipa iztekas caurulēm, akām un visiem nepieciešamajiem veidgabaliem.

Evopipes Drenāžas caurules
Attēls no Evopipes

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 cauruļu pielietošana drenāžas cauruļvadu sistēmās

Polimērmateriālu R1 un R2 tipa SN4/SN8 caurules ir paredzētas izmantošanai slēgtās horizontālās (nosusināšanas un apūdeņošanas) meliorācijas sistēmas izbūvei tam paredzētajās zemēs.

Var izmantot:
• lauksaimniecības un mežsaimniecības drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• jumta dārzos un zaļos jumtos;
• kūdras atradņu nosusināšanas sistēmas infrastruktūras būvniecībā;
• inženiertīklu būvju infrastruktūrā - elektronisko sakaru, enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales, kā arī hidrotehniskajās (dambju un krasta aizsardzības sistēmas) būvēs;
• būvlaukumu pagaidu drenāžas sistēmas infrastruktūras izbūvē;
• apdzīvotu privātmāju un daudzdzīvokļu namu, sabiedrisko un industriālo teritoriju rajonu infrastruktūras būvniecībā;
• izklaides, atpūtas būvju un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā - golfa laukumos, skvēros, parkos, ainavu aprīkošanā un citu apstādījumu teritorijas;
• sporta objektu, stadionu un to teritoriju kompleksu infrastruktūras būvniecībā;
• atkritumu poligonu infrastruktūras būvniecībā - bāzes drenāžas ierīkošanā, noteku un gruntsūdens kvalitātes drenu monitoringa tīklos, noteku novadīšanai atkritumu poligonos virs nosedzošās membrānas, bet zem tās – kā gāzu ventilēšanas un to savākšanas tīklos;
• ceļu būves infrastruktūrā.

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules iespējamie izbūves veidi

Ar atklāto drenāžas tīklu tranšejas izbūves (rakšanas) metodi izrok tranšeju, tad tajā izbūvē cauruļvadu trasi, pēc tam tranšeju aizrok.

Evopipes Drenāža - tranšejas rakšana
Attēls no Evopipes

Evopipes Drenāža - tranšeju racēji
Attēls no Evopipes

Ar automatizēto drenāžas tīklu izbūves metodi izmantojot drenāžas tranšejas racējus „Drainage trencher” (vienlaicīgi rokot tranšeju izbūvē tajācauruļvadu trasi un to aizrok). Šīs metodes izbūves galvenie plusi ir daudz operatīvāka, kvalitatīvāka un ražīgāka drenāžas sistēmas izbūve un rekonstrukcija, salīdzinot ar atklātās tranšejas izbūves metodi.

Kādas priekšrocības sniedz drenāžas tranšejas racēja „Drainage trencher” izmantošana jeb automatizētas drenāžas tīklu izbūves metodes izvēle:
• mazs spiediens uz augsni, laba caurgājāmība;
• paralelograma sistēma rakšanas mehānismam caurules izbūvei nodrošina precīzu vienlaidu tranšejas pamatnes izveidi;
• garā bāze nodrošina mazu zemes virsmas reljefa ietekmi, kas tālāk atsaucas uz caurules izbūves precizitāt;
• lāzera kontroles sistēma (nodrošina, ka caurules tiek izbūvētas nepieciešamajā dziļumā un slīpumā neatkarīgi no zemes virsmas reljefa).

EVODRAIN FLEX R1/R2 tipa SN4/SN8 caurules ir paredzētas izbūvei šādos dabīgos grunts tipos

Evopipes Drenāža - izbūve gruts tipos

Piezīme:
veicot izbūvi lauksaimniecībā izmantojamās zemēs:
• plūstošā smilts un avotainas vietas var izmantot drenāžas caurules ar A tipa adīta tekstila filtra materiāla pārklājumu, ja izbūvējot tās tiek apbērtas ar 30 cm biezu augsnes slāni;
• gruntsūdenī ar 3 ÷ 8 mg/l divvērtīgā dzelzs savienojuma koncentrācijas saturu var izmantot drenāžas caurules ar paklāja tipa kokosa šķiedru filtra materiāla pārklājumu, ja izbūvējot tās tiek apbērtas ar 25 cm biezu zem aramkārtas grunts slāni, nevis augsni.

Raksts tapis sadarbībā ar Evopipes.

Izbūves darbus veikt:
• saskaņā ar būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, meliorācijā un vides aizsardzības jomā;
• saskaņā ar ceļu pārvaldītāja izdotajiem tehniskiem noteikumiem;
• saskaņā ar LVS EN 1610 un LVS CEN/TR 1046.