Onninen darbība saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem

07.04.2021. 04:00

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem no 2021. gada 7. aprīļa:

Atrodoties ONNINEN EXPRESS veikalos, juridiskām un privātpersonām ir jāievēro sekojoši noteikumi:

  1. OBLIGĀTI jālieto deguna un mutes aizsegi;
  2. Jāievēro 2 metru distance;
  3. Veikalā nedrīkst būt vairāk klientu, kā ir pieejami ratiņi/groziņi;
  4. No viena uzņēmuma veikalā drīkst atrasties TIKAI 1 persona;
  5. Vēlams uzturēties veikalā ne ilgāk kā 15 minūtes.

Svarīgi! Ja uzņēmums vēlas veikt skaidras naudas norēķinu par uzņēmuma pirkumu, to varēs izdarīt TIKAI:
• ar uzņēmuma karti (uz kartes ir jābūt uzrādītam uzņēmuma nosaukumam);
• ja vēlas norēķināties skaidrā naudā vai ar privāto karti, to varēs izdarīt TIKAI uzrādot uzņēmuma parakstītu dokumentu, ka attiecīgā persona ir pilnvarota veikt norēķinus uzņēmuma vārdā.

Ar Onninen filiāļu darba laiku jūs variet iepazīties šeit

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Nr. 655 « Об объявлении чрезвычайной ситуации» с С 7 апреля 2021 года
Находясь в магазинах ONNINEN EXPRESS, посетителям необходимо соблюдать следующие правила:

  1. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту рта и носа ;
  2. Соблюдать дистанцию 2 метра;
  3. В помещении может находиться количество посетителей, не более чем доступное количество тележек / корзинок.
  4. От одного юридического лица в помещении может находиться ТОЛЬКО 1 человек;
  5. Желательно проводить в помещении магазина не больше 15 минут.

Важно!В случае, если юридическому лицу необходимо оплатить покупку, это можно сделать только:
• Платёжной картой, оформленной на юр. лицо (на карте указано название компании)
• В случае оплаты наличными, или частной картой, обязательно предоставить подписанную доверенность от компании.

Время работы филиалов Onninen Вы можете узнать здесь.