Onninen darbība saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem

18.12.2020. 14:00

Cien. ONNINEN Sadarbības partneri,

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumiem no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim,

SIA ONNINEN veic preču VAIRUMTIRDZNIECĪBU JURIDISKĀM PERSONĀM, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Juridiskām personām iepērkoties EXPRESS veikalos ir jāievēro sekojoši noteikumi:

 1. OBLIGĀTI jālieto deguna un mutes aizsegi;
 2. Jāievēro 2 metru distance;
 3. Veikalā nedrīkst būt vairāk klientu, kā ir pieejami ratiņi/groziņi/veikala izsniegtās iepirkuma kastes;
 4. No viena uzņēmuma veikalā drīkst atrasties TIKAI 1 persona;
 5. Vēlams uzturēties veikalā ne ilgāk kā 15 minūtes.

Svarīgi! Ja uzņēmums vēlas veikt skaidras naudas norēķinu par uzņēmuma pirkumu, to varēs izdarīt TIKAI:

 • ar uzņēmuma karti (uz kartes ir jābūt uzrādītam uzņēmuma nosaukumam);
 • ja vēlas norēķināties skaidrā naudā vai ar privāto karti, to varēs izdarīt TIKAI uzrādot uzņēmuma parakstītu dokumentu, ka attiecīgā persona ir pilnvarota veikt norēķinus uzņēmuma vārdā.

Ar Onninen filiāļu darba laiku jūs variet iepazīties šeit
Ar darba laiku pirmsvētku dienās, Jūs variet iepazīties šeit

Уважаемы Партнёры,

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Nr. 655 « Об объявлении чрезвычайной ситуации» с 21 декабря 2020 года до 11 января 2021 года

SIA ONNINEN оказывет услуги ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ.

Юридические лица, оформляя покупку в Express магазинах, должны выполнять следующие правила:

 1. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту рта и носа ;
 2. Соблюдать дистанцию 2 метра;
 3. В помещении может находиться количество посетителей, не более чем доступное количество тележек / корзинок / выданных упаковочных коробок.
 4. От одного юридического лица в помещении может находиться ТОЛЬКО 1 человек;
 5. Желательно проводить в помещении магазина не больше 15 минут.

Важно! В случае, если юридическому лицу необходимо оплатить покупку, это можно сделать только:

 • Платёжной картой, оформленной на юр. лицо (на карте указано название компании)
 • В случае оплаты наличными, или частной картой, обязательно предоставить подписанную доверенность от компании.

Время работы филиалов Onninen Вы можете узнать здесь.
Время работы в предпраздничные дни Вы можете узнать здесь.